Landsdækkende skadeservice

A+ Skadeservice A/S er et landsdækkende skadeservice selskab, bestående af mellemstore virksomheder, som i et partnerskab kan tilbyde et højtkvalificeret og professionelt mand- og beredskab inden for traditionel skadeservice

0

Afdelinger

0

Køretøjer

0

Affugtere

0

Medarbejdere

Baggrund

De første drøftelser om etablering af et landsdækkende samarbejde mellem skadeservice selskaberne fandt sted i slutningen af 2012. Drøftelserne var inspireret af de hændelser, der havde været den 14. august 2010 og 2. juli 2011, hvor Danmark og i særdeleshed København blev ramt af store skybrud. I foråret 2015 faldt planerne for samarbejdet endeligt på plads.

I forbindelse med de store skybrud var det meget tydeligt, at der var brug for en sammenslutning af de mellemstore skadeservicevirksomheder, så kapaciteten kunne være blevet udnyttet optimalt og mange flere skadelidte havde kunnet få udbedret deres skade i en høj kvalitet

Ledelse

Sammenslutningen ledes af Effektiv Bygge & Skadeservice. I det daglige låner virksomhederne i sammenslutningen deres ressourcer
til A+ Skadeservice. Efter hånden som mængden af arbejde vokser vil organisationen gradvis få flere og flere egne medarbejdere.

Teknisk kapacitet

A+ Skadeservice A/S råder over:
• 60 Køretøjer fuldt oppakket til skadeservicearbejde
• 1.100 Affugtere
• 150 Fastansatte

Ved meget store skadebegivenheder har vi via vores netværk mulighed for at rekvirere yderligere udstyr fra udlandet. Vores udstyr er det bedste og mest moderne på markedet. Vi holder nøje øje med innovation og udvikling inden for udstyr til skadeservicebranchen og foretager investering i nyt udstyr i takt med at det bliver tilgængeligt.

Organisering

Det er den daglige leder i Effektiv Bygge & Skadeservice, der har retten og pligten til at mobilisere beredskabet i A+ Skadeservice. Det gøres efter de retningslinjer, der fremgår af mange-skademanualen. Det er altså helt entydigt, hvilke kriterier, der skal være opfyldt før beredskabet aktiveres.Det giver en god tryghed for vores kunder.Alle opgaver løses i teams, og hvert team har en teamleder, der leder arbejdet på skadestedet og er ansvarlig for foto-dokumentation, kvalitetskontrol og rapportering.

Når nøden er størst, er hjælpen nærmest

A+ Skadeservice er klar til at rykke ud døgnet rundt.  I det optimale flow arbejder vi frem til første naturlige stop, hvorefter vi udarbejder tilbud på håndtering af eventuelt løsøre og genopbygning. Det aftales individuelt med hver enkelt kunde, hvor grænsen for vores arbejde i fase 1 ligger, så kunden kan vælge, hvor langt vi skal gå i udbedringsarbejdet.